» F.A.Q. » Deponi for Biologic Absorb

19. juni 2024 - 04:05:18  

 
Nyhedsbrev
Forretningen
Grundlaget
Konceptet
Visionen
Miljø & Iværksætteri
Medarbejdere
Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

Deponi for Biologic Absorb

                                                                                                           
Pas på vores natur, tænk langsigtet
 
 
Deponi
Et af de spørgsmål der vender tilbage til os, er omkring deponi af produktet.Derfor er her et lille udsnit fra vores sikkerhedsdatablad. Bladet er tilgængeligt på Dansk & Engelsk.
Udsnit fra datablad: 13. BortskaffelseProduktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02
 
  Site Map  |  Privacy statement     


Biologic Solutions ApS | Vordingborgvej 35E| DK-4600 Køge | Telefon: 7020 5648 | Telefax: 7020 5649 |
E-mail: mail@biologic.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag:9.00 - 16.30 | Fredag:09.00 - 16.00Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

MEDIA2 CMS - Content Management System by MEDIA2.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!